ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2208-2547 : น้ำแร่ธรรมชาติ

TIS 2208-2547 : Natural mineral water

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางเคมี แมงกานิส
600 5
700 7
คุณลักษณะทางเคมี ทองแดง
600 5
700 7
คุณลักษณะทางเคมี สังกะสี
600 5
700 7
คุณลักษณะทางเคมี สารหนู
600 5
700 7
คุณลักษณะทางเคมี แบเรียม
600 5
1,000 7
คุณลักษณะทางเคมี แคดเมียม
600 5
700 7
คุณลักษณะทางเคมี โครเมียม
600 5
700 7
คุณลักษณะทางเคมี ตะกั่ว
600 5
1,200 7
คุณลักษณะทางเคมี ปรอท
600 5
1,000 7
คุณลักษณะทางเคมี ซีลีเนียม
600 5
700 7
สาร กัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟากัมมันตภาพรังสีรวมบีตา
สาร ไซยาไนด์ (คำนวณเป็น CN)
500 3
1,500 7
คุณลักษณะทางเคมี ไนเทรต (คำนวณเป็น NO3)
500 2
1,500 7
คุณลักษณะทางเคมี ซัลไฟต์ (คำนวณเป็น H2S)
400 1
1,500 7
ปริมาณสารภายใต้เงื่อนไขที่ต้องระบุบนฉลาก ไบคาร์บอเนต
300 1
700 7
ปริมาณสารภายใต้เงื่อนไขที่ต้องระบุบนฉลาก คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ
300 1
ปริมาณสารภายใต้เงื่อนไขที่ต้องระบุบนฉลาก โซเดียมคลอไรด์
400 1
1,500 7
ปริมาณสารภายใต้เงื่อนไขที่ต้องระบุบนฉลาก ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (total dissolved soticls)
400 2
600 7
ปริมาณสารภายใต้เงื่อนไขที่ต้องระบุบนฉลาก ซัลเฟต
500 1
800 7
ปริมาณสารภายใต้เงื่อนไขที่ต้องระบุบนฉลาก ฟลูออไรด์
400 1
1,500 7
จุลินทรีย์ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
300 3
700 20
จุลินทรีย์ เอสเชอรีเชีย โคไล
500 12
700 20
จุลินทรีย์ สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 20
จุลินทรีย์ ซาลโมเนลลา
500 15
700 20
จุลินทรีย์ คลอสตรีเตียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 20
จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคระบาดในขณะนั้น
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
สิ่งแปลกปลอม
200 7
รส
200 7
กลิ่น
200 7
กรด-ด่าง
200 7
สี
200 7
อุณหภูมิ
700 7
เหล็ก
700 7
ความกระด้าง
700 7
คลอไรด์
1,500 7
แมกนีเซียม
700 7
ฟีโนลิก ซัพสแตนซ์
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025