ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2146-2546 : นมเปรี้ยว

TIS 2146-2546 : Fermented milk

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางเคมีและชีววิทยา โปรตีน
คุณลักษณะทางเคมีและชีววิทยา ความเป็นกรด
คุณลักษณะทางเคมีและชีววิทยา จุลินทรีย์ทั้งหมดที่ทำให้เกิดกรด
วัตถุเจือปนอาหาร
2,000 5
จุลินทรีย์ โคลิฟอร์ม
300 3
จุลินทรีย์ ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส
500 10
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025