ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2090-2544 : เบียร์

TIS 2090-2544 : Beer

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
แรงแอลกอฮอล์
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
ทองแดง
600 7
เหล็ก
600 7
ปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025