ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 112-2549 : น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด

TIS 112-2549 : Fruit Juice : pine juice

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
สารที่ละลายน้ำ
300 2
เอทานอล
วัตถุเจือปนอาหาร สารกันการเกิดฟอง
วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุกันเสีย
วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร สีสังเคราะห์
1,000 4
สารปนเปื้อน สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน สังกะสี
600 5
สารปนเปื้อน เหล็ก
600 5
สารปนเปื้อน ดีบุก
600 5
สารปนเปื้อน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 3
จุลินทรีย์ โคลิฟอร์ม
300 7
400 30
จุลินทรีย์ อี. โคไล
500 12
700 30
จุลินทรีย์ ยีสต์และรา
300 10
400 30
จุลินทรีย์ คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 30
จุลินทรีย์ สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 30
จุลินทรีย์ ซาลโมเนลลา
500 15
700 30
การบรรจุ ภาชนะบรรจุ
200 1
การบรรจุ น้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025