ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1534-2541 : Information technology-identification cards-integrated cirwit(s) cards with contacts part 2 : dimensions and location of the contacts

TIS 1534-2541 : ขนมกรอบจากธัญชาติ

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
400 3
คุณลักษณะทางเคมี : ไขมัน
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้า
600 7
วัตถุกันเสีย
1,500 7
วัตถุกันหืน
1,500 7
โมโนโซเดียม แอล กลูทาเมท โมโนไฮเดรต
1,500 7
สารปนเปื้อน : อะฟลาทอกซิน
3,000 7
จำนวนจุลินทรย์ทั้งหมด
400 20
โคลิฟอร์ม
400 20
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
700 20
สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส
700 20
สี
ซาลโมเนลลา
700 20
รา
400 20
น้ำหนักสุทธิ
ลักษณะทั่วไป
สี กลิ่นรสและเนื้อสัมผัส
1,500 7
คุณลักษณะทางเคมี : ค่าเพอร์ออกไซด์
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
สารปนเปื้อน : สารหนู
คุณลักษณะทางเคมี : โปรตีน
600 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025