ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1386-2539 : มะตูมสำเร็จรูป

TIS 1386-2539 : Instant bael

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
กลิ่นรส
การละลาย
ความชื้น
เถ้าทั้งหมด
สีสังเคราะห์
1,000 5
วัตถุกันเสีย
2,000 5
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
2,000 5
สารหนู
600 5
ตะกั่ว
600 5
สังกะสี
600 5
โคลิฟอร์ม
300 3
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
ซาลโมเนลลา
500 15
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
ยีสต์และรา
300 10
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025