ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1382-2539 : มะตูมแห้ง

TIS 1382-2539 : Dried bael

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี
กลิ่นรส
สิ่งแปลกปลอม
น้ำหนักสุทธิ
ความชื้น
โคลิฟอร์ม
300 3
700 20
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 20
รา
300 10
400 20
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025