ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1376-2539 : แซนด์วิชสเปรด

TIS 1376-2539 : Sandwitch spread

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ไขมันทั้งหมด
ความเป็นกรด-ด่าง
วัตถุเจือปนอาหารสารเพิ่มความเป็นกรดกรดแอซีติกและเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมของกรดนี้
วัตถุเจือปนอาหารสารเพิ่มความเป็นกรดกรดซิทริกและเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมของกรดนี้
วัตถุเจือปนอาหารสารเพิ่มความเป็นกรดกรดแล็กติกและเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมของกรดนี้
วัตถุเจือปนอาหารสารเพิ่มความเป็นกรดกรดมาลิกและเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมของกรดนี้
วัตถุเจือปนอาหารสารเพิ่มความเป็นกรดกรดทาร์ทาริกและเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมของกรดนี้
วัตถุเจือปนอาหารสารกันหืนโทโคฟีคอล
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหารสารกันหืนกรดอัสคอร์บิก
วัตถุเจือปนอาหารสารกันหืนบิวทิเลเตดไฮดรอกซีอะนิโซล
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหารสารกันหืนแคลเซียมไดโซเดียมเอทิลีไดแอมีนเททระแอซีเทต
สี
1,000 5
สารแต่งกลิ่นรส
สารทำให้คงตัวคาร์ระจีแนน
สารทำให้คงตัวโซเดียมแอลจิเนตหรือโพแทสเซียมแอลจิเนตหรือโพพิลีนไกลคอลแอลจิเนต
สารทำให้คงตัวคารอบกัมหรือกัวกัม หรือแซนแทนกัม
สารทำให้คงตัวโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส
สารทำให้คงตัวทรากะแคนต์
สารทำให้คงตัวเพกทิน
สารทำให้คงตัวกัมอะคาเซีย
แป้งดัดแปรแอซิทิเลเตดไดสตาร์อะดิเพต
แป้งดัดแปรแอซิทิเลเตดไดสตาร์ชฟอตเฟต
แป้งดัดแปรไดสตาร์ชฟอตเฟต
ไฮดรอกซี-โพรฟิลฟอสเฟต
วัตถุปรุงแต่งรสอาหารโมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต
สารปนเปื้อนสารหนู
600 5
สารปนเปื้อนตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อนทองแดง
600 5
จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั้งหมด
400 20
จุลินทรีย์ยีสต์และรา
400 20
จุลินทรีย์โคลิฟอร์ม
700 20
จุลินทรีย์แล็กโทบาซิลลัส
700 20
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025