ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1346-2539 : หมูยอ

TIS 1346-2539 : Mu Yor sausage

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สีกลิ่นรสและลักษณะเนื้อ
สิ่งแปลกปลอม
โปรตีน
ไขมัน
แป้ง
วัตถุเจือปนอาหาร ": ฟอสเฟตในรูปของโมโน-,ได-และโพลิเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียม"
วัตถุเจือปนอาหาร : เกลือของกรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดซอร์บิก
2,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
จุลินทรีย์ : อี.โคไล
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025