ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1317-2538 : ซอสหอยนางรม

TIS 1317-2538 : Oyster sauce

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ส่วนประกอบหลัก : เนื้อหอยนางรมสกัดหรือหอยนางรมสกัดหรือหอยนางรมย่อยสลาย
สี กลิ่น รส และลักษณะปรากฎ
200 1
ความหนืด
800 1
คุณลักษณะทางเคมี : ของแข็งทั้งหมด
300 2
คุณลักษณะทางเคมี : เกลือ
300 1
คุณลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
คุณลักษณะทางเคมี : วัตถุกันเสีย : กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 5
คุณลักษณะทางเคมี : วัตถุกันเสีย : กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดซอร์บิก
500 5
คุณลักษณะทางเคมี : สี
1,000 5
คุณลักษณะทางเคมี : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล แซ็กคาริน
1,000 3
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ซัยคลาเมต
1,000 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 20
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม(โดยวิธีเอ็มพีเอ็น)
500 12
700 20
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 20
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 20
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 20
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 20
ปริมาณสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025