ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1266-2537 : ไส้กรอกอีสาน

TIS 1266-2537 : Fermented pork sausage

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่นรสและลักษณะเนื้อ
สิ่งแปลกปลอม
โปรตีน
ไขมัน
วัตถุเจือปนอาหาร ": ฟอสเฟตในรูปของโมโน-,ได- และโพลิของเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียม"
วัตถุเจือปนอาหาร : โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนไทรต์
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
จุลินทรีย์ : อี โคไล
300 12
จุลินทรีย์ : รา
300 10
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025