ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1219-2547 : แหนม

TIS 1219-2547 : Naem (fermented ground pork)

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สิ่งแปลกปลอม
โปรตีน
ไขมัน
ความเป็นกรด-ด่าง
วัตถุเจือปนอาหาร ฟอตเฟตในรูปของโมโน-ได-และพอลิของเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียม
วัตถุเจือปนอาหาร โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนเทรต หรือโซเดียมหรือโพแทสเซียมไนไทรต์
วัตถุเจือปนอาหาร สี
1,000 5
จุลินทรีย์ ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ สตาฟิโลค็อกคัล ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
พยาธิทริคิเนลลา สไปราลิส
เชื้อรา
300 10
การบรรจุ,เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025