ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1176-2536 : น้ำพริก

TIS 1176-2536 : Nam phrik (chilli paste)

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สิ่งแปลกปลอม
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
ปริมาณน้ำมันลอยหน้า
อะฟลาทอกซิน
วอเตอร์แอกทิวิตีของน้ำพริก
วัตถุกันเสีย : กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 5
วัตถุกันเสีย : กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 5
วัตถุกันหืน : บีเอชที
1,000 5
วัตถุกันหืน : บีเอชเอ
1,000 5
วัตถุกันหืน : ทีบีเอชคิว
1,000 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 20
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025