ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1169-2536 : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟ

TIS 1169-2536 : Coffee beverages

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สีและกลิ่นรส
กาเฟอีน
ความชื้น
สิ่งที่ไม่ละลาย
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
2,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
2,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 10
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025