ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1152-2536 : น้ำพริกเผา

TIS 1152-2536 : Nam phrik phao (Thai fried chilli paste)

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สิ่งแปลกปลอม
ปริมาณน้ำมันลอยหน้า
อะฟลาทอกซิน
โปรตีน (Nx6.25)
วอเตอร์แอกทิวิตีของน้ำพริกเผา
วัตถุกันเสีย : กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 5
วัตถุกันเสีย : กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 5
สี
1,000 5
วัตถุกันหืน : บิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีน (BHT)
1,000 5
วัตถุกันหืน : บิวทิเลเตดไฮดรอกซีอะนิโซล (BHA)
1,000 5
วัตถุกันหืน : เทอร์เชียรีบิวทิลไฮโดรควิโนน (TBHQ)
1,000 5
สารปนเปื้อน ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน สารหนู
600 5
จุลินทรีย์ จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 20
จุลินทรีย์ ยีสต์และรา
300 10
400 20
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025