ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1089-2535 : ถั่วกรอบปรุงรส

TIS 1089-2535 : Flavoured crispy peas and beans

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สี กลิ่นรส และความกรอบ
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
สิ่งแปลกปลอม
อะฟลาทอกซิน
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
คุณลักษณะทางเคมี : ค่าเพอร์ออกไซด์
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
วัตถุเจือปนอาหาร : บิวทิเลเทดไฮดรอกซีอะนิโซล
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : บิวทิเลเทดไฮดรอกซีโทลูอีน
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : โพรพิลแกลเลต
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สี : สีแรก
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สี : สีต่อไปสีละ
1,000 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
จำนวนจุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์
300 3
จำนวนจุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
จำนวนจุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
จำนวนจุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
จำนวนจุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
จำนวนจุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025