ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1061-2548 : วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป

TIS 1061-2548 : Instant bean vermicelli

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะเส้น สี และกลิ่นก่อนเติมน้ำเดือด
ลักษณะเนื้อ สี และกลิ่นรสหลังเติมน้ำเดือด
ความชื้น
สารที่ละลายน้ำหลังจากต้มเดือด
วัตถุเจือปนอาหาร : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
สิ่งแปลกปลอม
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด : วุ้นเส้น
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด : เครื่องปรุง
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : รา : วุ้นเส้น
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : รา : เครื่องปรุง
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล : วุ้นเส้น
500 12
700 10
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล : เครื่องปรุง
500 12
700 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ : วุ้นเส้น
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ : เครื่องปรุง
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส : วุ้นเส้น
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส : เครื่องปรุง
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา : วุ้นเส้น
500 15
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา : เครื่องปรุง
500 15
700 10
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025