ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1018-2533 : น้ำนมถั่วเหลือง

TIS 1018-2533 : Soymilk or soya bean milk

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สีและกลิ่นรส
สิ่งแปลกปลอม
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
คุณลักษณะทางเคมี : โปรตีน
500 5
คุณลักษณะทางเคมี : ไขมัน
500 5
คุณลักษณะทางเคมี : ของแข็งทั้งหมด
300 3
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
2,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
2,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สีผสมอาหาร (สีสังเคราะห์) : สีแรก
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สีผสมอาหาร (สีสังเคราะห์) : สีต่อไปสีละ
1,000 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025