ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1009-2533 : ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นไก่

TIS 1009-2533 : Beef ball, pork ball and chicken ball

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อ
ไขมัน
โปรตีน
แป้ง
วัตถุเจือปนอาหาร : ฟอสฟอรัส
วัตถุเจือปนอาหาร : กรดกลูตามิก
วัตถุเจือปนอาหาร : กรดเบนโซอิก
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : บอแรกซ์
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025