ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1008-2533 : มะกะโรนีกึ่งสำเร็จรูป

TIS 1008-2533 : Precooked macaroni

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป สี และกลิ่นของมะกะโรนีก่อนต้ม
ลักษณะเนื้อและกลิ่นรสหลังต้ม
ความชื้น
400 3
โปรตีน
600 7
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
1,500 7
สิ่งแปลกปลอม
1,500 7
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด : มะกะโรนี
300 3
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด : เครื่องปรุง
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : รา : มะกะโรนี
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : รา : เครื่องปรุง
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล : มะกะโรนี
500 12
400 10
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล : เครื่องปรุง
500 12
700 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ : มะกะโรนี
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ : เครื่องปรุง
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส : มะกะโรนี
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส : เครื่องปรุง
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา : มะกะโรนี
500 15
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา : เครื่องปรุง
500 15
700 10
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
700 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025