ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1003-2533 : กุ้งแห้ง

TIS 1003-2533 : Dried shrimps

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาด
ลักษณะทั่วไป
กลิ่น และกลิ่นรส
สิ่งแปลกปลอม
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
ความชื้น
400 3
เกลือ (โซเดียมคลอไรด์)
1,500 7
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 7
ความเป็นกรด-ด่าง
300 2
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
1,500 7
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
จุลินทรีย์ : รา
300 10
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025