ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 993-2533 : แป้งแผ่น : ข้าวเจ้า

TIS 993-2533 : Rice paper

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ความหนา
สี กลิ่นรสและลักษณะเนื้อ
สิ่งแปลกปลอม
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
ความชื้น
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : โซเดียมคลอไรด์
วัตถุเจือปนอาหาร : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 30
จุลินทรีย์ : รา
300 10
400 30
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
700 30
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 30
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 30
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 30
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025