ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 972-2533 : ปลาหมึกแห้ง

TIS 972-2533 : Dried cephalopods (squid, cuttle fish and octopus)

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
กลิ่น
สิ่งแปลกปลอม
ความชื้น
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
จุลินทรีย์ : รา
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025