ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 967-2533 : กระเทียมผง

TIS 967-2533 : Dehydrated garlic powder

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สิ่งเจือปน
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ความชื้น
400 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : เถ้า
600 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
300 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : น้ำมันระเหยง่าย
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
จุลินทรีย์ : มีโซฟิลิกแอโรบิกแบคทีเรีย
300 3
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส
500 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025