ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 960-2533 : กวยจั๊บ

TIS 960-2533 : Kuai Chap (rolled rice chip)

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ความหนา
สี กลิ่นรส ลักษณะแผ่นและลักษณะเนื้อ
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
ความชื้น
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เหลือ
500 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 20
จุลินทรีย์ : รา
300 10
400 20
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
700 20
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 20
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025