ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 959-2533 : ก๋วยเตี๋ยว

TIS 959-2533 : Rice noodle

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ความหนา
สี กลิ่น รส และลักษณะเนื้อ
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
ความชื้น
400 3
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
3,000 7
วัตถุเจือปนอาหาร : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เหลือ
500 5
1,500 7
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 20
จุลินทรีย์ : รา
300 10
400 20
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
700 20
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 20
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025