ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 932-2533 : วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร

TIS 932-2533 : Food flavour enhancer and seasoning

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สีและกลิ่นรส
น้ำหนักที่สูญเสียเมื่อทำให้แห้ง
โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต
อิโนซิเนต และ/หรือกัวนิเลต
โปรตีน
เกลือ
ไขมัน
ความเป็นกรด-ด่าง
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
2,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : โลหะหนัก (คิดเป็นตะกั่ว)
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 20
จุลินทรีย์ : รา
300 10
400 20
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
700 20
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 20
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 20
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 10
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025