ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 919-2532 : ผลไม้แห้ง

TIS 919-2532 : Dried/dehydrated fruit

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สี กลิ่น รส สิ่งแปลกปลอม
ความชื้น
ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด (น้ำตาลอินเวิร์ต)
สีสังเคราะห์ : สีแรก
สีสังเคราะห์ : สีต่อไปสีละ
วัตถุกันเสีย (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์)
500 5
สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
2,000 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
จุลินทรีย์ : ราและยีสต์
300 10
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025