ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 914-2539 : กุนเชียง

TIS 914-2539 : Kunchiang sausage

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อ
ไขมัน
600 7
โปรตีนทั้งหมด
600 7
ความชื้น
400 3
วัตถุเจือปนอาหาร : โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนเทรต และ/หรือ โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนไทร์ต
วัตถุเจือปนอาหาร ": ฟอสเฟตในรูปของโมโน,ได,และโพลิของเกลือ โซเดียมหรือโพแทสเซียม"
วัตถุเจือปนอาหาร : เกลือซอร์เบต
1,500 7
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
จุลินทรีย์ : ราและยีสต์
300 10
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025