ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 891-2532 : เต้าเจี้ยว

TIS 891-2532 : Fermented soy bean (bean paste)

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่น รส และลักษณะปรากฎ
สิ่งแปลกปลอม
อะฟลาทอกซิน
คุณลักษณะทางเคมี : โปรตีน
คุณลักษณะทางเคมี : เกลือ(โซเดียมคลอไรด์)
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
คุณลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรด-ด่าง
คุณลักษณะทางเคมี : น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการอบ
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
2,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
2,000 5
จุลินทรีย์ : ราและยีสต์
300 10
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
จุลินทรีย์ : บาซิลลัส ซีเรียส
500 20
จุลินทรีย์ : การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025