ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 890-2532 : ขมิ้นชันแห้ง

TIS 890-2532 : Dried turmeric

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะกลิ่นสี
สิ่งแปลกปลอม : ชนิดก้อน
สิ่งแปลกปลอม : ชนิดผง
ชิ้นบกพร่องหรือตำหนิอื่นๆ
ส่วนหัวและชิ้นหัก
ปริมาณที่ผ่านแร่ง 500 ไมโครเมตร
เม็ดแป้งเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
ความชื้น
400 3
เถ้า
600 7
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 7
น้ำมันระเหยง่าย
เคอร์คูมินอยด์รวม
โครเมียม
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
จุลินทรีย์ : มีโซฟิลิกแอโรบิกแบคที่เรีย
300 3
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
จุลินทรีย์ : รา
300 10
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025