ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 848-2532 : แฮม

TIS 848-2532 : Ham

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่นรส ลักษณะเนื้อ, ความนุ่ม,ความชุ่มฉ่ำ
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต
วัตถุเจือปนอาหาร : โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนเตรต
วัตถุเจือปนอาหาร : โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนไทรต์
วัตถุเจือปนอาหาร ": ฟอสเฟตในรูปของโมโน-, ได-, และโพลิของเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียม"
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเซีย โคไล
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัสออเรียส
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025