ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 842-2548 : กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป

TIS 842-2548 : Instant kuai chap (rolled rice chip)

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะแผ่นและกลิ่นก่อนต้มในน้ำเดือด
สี ลักษณะแผ่นและลักษณะเนื้อหลังต้มในน้ำเดือด
ความชื้น
400 3
โปรตีน : แผ่นกวยจั๊บ
600 7
โปรตีน : เครื่องปรุง
600 7
วัตถุกันเสีย : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เหลือ
500 5
สิ่งแปลกปลอม
1,500 7
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ ทั้งหมด : แผ่นกวยจั๊บ
300 3
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ ทั้งหมด : เครื่องปรุง
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : รา : แผ่นกวยจั๊บ
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : รา : เครื่องปรุง
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : อี โคไล : แผ่นกวยจั๊บ
500 12
400 10
จุลินทรีย์ : อี โคไล : เครื่องปรุง
500 12
700 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ : แผ่นกวยจั๊บ
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์ : เครื่องปรุง
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส : แผ่นกวยจั๊บ
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส : เครื่องปรุง
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา : แผ่นกวยจั๊บ
500 15
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา : เครื่องปรุง
500 15
700 10
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
700 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025