ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 832-2548 : ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป

TIS 832-2548 : Instant rice noodle

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะและกลิ่นของเส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนเติมน้ำเดือด
สี ลักษณะเส้น และกลิ่นรสของก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปหลังเติมน้ำเดือด
ความชื้น
400 3
โปรตีน
600 7
วัตถุเจือปนอาหาร : โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เหลือ
500 5
1,500 7
สิ่งแปลกปลอม
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : รา
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : อี โคไล
500 12
700 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 20
700 10
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025