ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 802-2531 : วุ้นผงสำเร็จรูปและเจลาตินผงสำเร็จรูป

TIS 802-2531 : Agar dessert powder and gelatin dessert powder

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ลักษณะเนื้อและกลิ่นรส
ความชื้น
เถ้าทั้งหมด
วัตถุเจือปนอาหาร : สีสังเคราะห์
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความหวาน
2,000 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
700 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 10
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025