ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 799-2548 : เจลาติน

TIS 799-2548 : Gelatin

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
กลิ่น
ลักษณะชี้บ่ง
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา สารหนู
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา ตะกั่ว
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา โลหะหนัก
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการอบ
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา เถ้า
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา ความแข็งของเจล
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา ความเป็นกรด-ด่าง
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา เชื้อรา
300 10
400 10
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
700 10
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา โคลิฟอร์ม
300 7
700 10
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา ซาลโมเนลลา
500 10
700 10
คุณลักษณะทางเคมีและทางจุลวิทยา คลอสตริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025