ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 798-2531 : น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น

TIS 798-2531 : Chrysanthemum concentrate

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
กลิ่นรส
สารที่ละลายได้ทั้งหมด
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
2,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย : กรดเบนซีนคาร์บอกซิลิคหรือ เกลือของกรดนี้
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย : กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดนี้
1,000 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : สังกะสี
600 5
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
400 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 5
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 10
การบรรจุและปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025