ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 752-2531 : ดอกเก๊กฮวยแห้ง

TIS 752-2531 : Dried chrysanthemum flowers

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป : สิ่งแปลกปลอม
ลักษณะทั่วไป : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
สีและกลิ่นรส
ความชื้น
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
700 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : รา
300 10
400 10
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025