ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 742-2538 : ขนมปังกรอบ

TIS 742-2538 : Biscuits, crackers and cookies

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
ข้อบกพร่องที่อาจมีได้
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
300 2
400 3
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 5
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรดของไขมันที่สกัดได้
200 2
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 3
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 5
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 5
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 10
น้ำหนักสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025