ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : Needle hydrophone/fibber optic hydrophone ( Calibration of hydrophone )

- : Needle hydrophone/fibber optic hydrophone ( Calibration of hydrophone )

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Calibration of Needle hydrophone,fibber optic hydrophone
มว. 1 MHz to 15 MHz 50 / kPa to <20MPa rms 14.4% to 15.0%
24,750
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025