ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

multifunction acoustic calibrator : multifunction acoustic calibrator

- : multifunction acoustic calibrator

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Multifunction Acoustic Calibrator or
มว. 74 dB to 124 dB 0.09 dB
16,880
Multi-frequency Sound Calibrator
มว. 31.5 Hz to 16 kHz
16,880 0
acoustic calibrator
วว.
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025