ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : pistonphone / sound calibrator

- : pistonphone / sound calibrator

หน่วยงาน ช่วงการวัด ค่าความไม่แน่นอน ISO17025 ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Pistonphone or Sound Calibrator
วว. 94, 104, 114 dB @ 1000 Hz , 114 dB @ 250 Hz 0.15 dB
2
มว. 74 dB to 124 dB / 250 Hz, 1kHz 0.08 dB
4,880
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025